Reference

18.5.2016

Dieselové kompresory

Dodávka tří kompresorů Atlas Copco typ XAS 87 Kd (7 bar, 5 m3/min) s dieselovým motorem Kubota. Kompresory jsou bez podvozku, připevněné na nosném rámu umožňujícím bezpečné a pevné ustavení kompresoru na stavbě. Díky plastové karoserii jsou kompresory odolné proti poškození např. padajícími předměty nebo nárazem, není nutná ochrana plastové […]
5.2.2016

Hydraulické ruční nářadí

Pro potřeby operativních oprav inženýrských sítí pod silničním povrchem bylo dodáno ruční hydraulické sbíjecí kladivo Atlas Copco typ LH 220 a rozdělovač tlaku pro montáž na hydraulický okruh malého kolového bagru. Rozdělovač tlaku reguluje průtok a tlak hydraulického oleje z okruhu bagru pro napájení hydraulického kladiva. To umožňuje provést rozrušení […]
5.2.2016

Elektrogenerátory na železniční vozy

Pro napájení čerpadla hydraulického jeřábu elektrickou energií byly dodány elektrogenerátory AtlasCopco typ QAS 100. Stroje jsou instalovány na železničních vagónech společně s hydraulickým jeřábem sloužícím k manipulaci např. se sloupy elektrického vedení při rekonstrukcích a opravách železničních tratí. Elektrogenerátory zásobují  kromě jeřábu také elektrické zásuvky umístěné na několika místech vagónu […]
11.8.2015

Nákup 4 ks elektrocentrál – Povodí Vltavy s.p.

Dodávka 4 ks generátorů pro nouzové napájení vodních děl na Vltavě. Dodána byla benzinová centrála o výkonu 15 kVA s kolečky a madly pro snadnou manipulaci, s palivovou nádrží na provoz až 7 hodin. Druhým generátorem je stroj v karoserii na podvozku pro silniční provoz, výkon 30 kVA, pro nouzové napájení několika odběrných míst. Třetí generátor v karoserii je […]
30.7.2015

Dodávky stavebních pojízdných kompresorů

Stavební pojízdný kompresor XAHS 186, 10,4 m3/min, 12 bar Stavební pojízdný kompresor XAHS 237, 14,2 m3/min, 12 bar Stavební pojízdný kompresor XAS 97, 5,3 m3/min, 7 bar  
14.10.2014

Elektrogenerátor speciální 3x500V nebo 3x400V

Naše společnost dodala v období 05/2014 speciální mobilní elektrogenerátor pro provozní napětí 3x500V/50Hz nebo 3x400V/50Hz, přepínatelné. Kromě toho stroj pracuje s různými systémy ochrany: – pro 3x500V v izolované soustavě s kontrolerem izolačního stavu – pro 3x400V v soustavě TN-S, s instalovaným zemnícím relé Je instalován na speciální podvozek pro […]
27.11.2013

Výměna přívodu nízkého napětí a dieselagregátu – ÚŽFG AV ČR, v.v.i. Liběchov

Byla provedena kompletní výměna přívodního vedení nízkého napětí včetně elektroměrového rozvaděče pro navýšení výkonu a výměna záložního dieselagregátu 250 kVA za nový o výkonu 400 kVA. Nový generátor v karoserii byl instalován na místě původního demontovaného generátoru. Nový generátor je vybaven zvětšenou zabudovanou nádrží na 1000 l motorové nafty s možností doplňování […]
27.11.2013

Výroba tlakového dusíku pro inertizaci potrubí – CEPS a.s.

Pro výrobu dusíkové inertizační směsi ze vzduchu metodou membránové separace o výkonu 1600 Nm3/hod při tlaku 23 bar a zbytkové koncentraci kyslíku do 10% byly dodány dvě identické technologické řady o stejném výkonu. Každá řada je tvořena pěti segmenty: Dieselový vzduchový kompresor s dochlazovačem Výrobník tlakového dusíku Dotlačovací kompresory (boostery) Externí […]
27.11.2012

Dálkově ovládaný demoliční stroj – Českomoravský cement, a.s., Mokrá

Pro provádění pravidelné údržby průběžných rotačních pecí v cementářském provozu byl dodán dálkově řízený demoliční robot Brokk 260. Stroj na pásovém podvozku s otočnou věží a ramenem je určen pro práce v malém prostoru, kde je nebezpečí pádu materiálu, vibrace, prach a hluk. Díky dálkovému ovládání se obsluha může pohybovat mimo prostor největší […]
27.11.2012

Nové zdroje tlakového vzduchu – Diamo s.p., o.z. TÚU

Pro provozní úseky zásobované tlakovým vzduchem z centrální kompresorové stanice bylo s ohledem na sníženou spotřebu tlakového vzduchu, požadavek snížení ztrát v páteřním rozvodu a značnou vzdálenost mezi provozními úseky navrženo zřízení samostatných zdrojů tlakového vzduchu pro každý úsek. Dodávka potřebného množství tlakového vzduchu je řešena osazením tří autonomních kompletních […]
14.2.2012

Kompresor pro obráběcí centrum – Mavel a.s.

Pro firmu Mavel a.s., která vyrábí vodní turbíny, byl dodán kompresor Almig (Combi 5S) s integrovaným sušičem, celý komplet je usazen na ležatém vzdušníku. Kompresor je určen pro dodávku stlačeného vzduchu pro obráběcí centrum. Díky kapotáži, která zajišťuje útlum hluku kompresoru, bylo možné stroj postavit přímo do výrobní haly vedle obráběcího […]
14.1.2012

Náhradní zdroj pro vodní dílo Janov

Pro Povodí Ohře byl ve spolupráci s firmou Algoman s.r.o. dodán malý benzinový generátor 15 kVA Endress (ESE 1506 DSG-GT ES Duplex) jako náhradní zdroj pro napájení čerpadel ve hrázi VD Janov i Litvínova. Generátor byl instalován v rámci celkové rekonstrukce díla, která řešila několik problémů díla (průsaky, vztlak), během […]
14.3.2011

Elektrogenerátor pro zkušebnu čerpadel – AQ PUMPY, s.r.o.

V areálu firmy jsou prováděny zkoušky vyrobených čerpadel. Protože je nedostatečný příkon elektrického přívodu do areálu pro zkoušení velkých čerpadel, byl instalován dieselový generátor Endress (ESE 330 VW/AS) v karoserii. Generátor je startován ručně, je v provozu pouze v případě, kdy jsou prováděny zkoušky velkých čerpadel.