Příslušenství

Karoserie s vysokým útlumem hluku

Pro instalace, kde je požadavek na vysoký útlum hluku generátoru při všech režimech provozu, dodáváme zakázkově vyrobené karoserie, které jsou navrženy vždy pro konkrétní instalaci. Součástí karoserie jsou tlumiče hluku vzduchu a spalin.

Tyto karoserie se uplatňují např. při instalacích generátorů v malých vzdálenostech od obytných budov, v nemocnicích, nebo uvnitř budov.

Karoserie s vysokým útlumem hluku dodáváme jako příslušenství generátoru na přání.

Rozvaděč ATS

Pokud je generátor instalován jako náhradní zdroj elektrické energie, je třeba vyřešit bezpečné a spolehlivé přepínání napájení zálohovaných spotřebičů buď z rozvodné sítě, nebo z generátoru. K tomu složí rozvaděč ATS, který obsahuje spínací prvky (stykače, motorizované jističe) vzájemně elektricky a mechanicky blokované, které toto přepínání zajistí. Vše je ovládáno řídicí jednotkou umístěnou v generátoru nebo v rozvaděči ATS na základě naprogramování nebo manuálně.

Přepojování napájení z rozvodné sítě nebo z generátoru bez instalace sestavy ATS není doporučeno vzhledem k tomu, že nesprávná manipulace může zapříčinit vážné poškození zařízení nebo úraz obsluhy.

Rozvaděč ATS dodáváme jako příslušenství generátoru na přání.

Dálkový přenos informací

Používá-li provozovatel generátoru systém, který přenáší informace např. o provozních stavech různých zařízení, je možné do tohoto systému doplnit informace o stavu a provozu generátoru. Pokud takový systém provozovatel nemá, je možné zajistit přenos informací o generátoru do počítače, nebo formou SMS do mobilního telefonu. Obě varianty umožňují také generátor ovládat.

Výbavu pro přenos informací včetně software pro instalaci do počítače dodáváme jako příslušenství generátoru na přání.

Synchronizace, paralelní provoz

V případě, kdy je třeba generátor synchronizovat s jiným generátorem nebo se sítí, nebo pokud je požadován paralelní provoz se sítí, dodáváme výbavu generátoru a odpovídající řídicí jednotku instalovanou v generátoru s variantou instalace druhé jednotky v rozvaděči ATS pro možnost vzdáleného ovládání například z rozvodny.

Řídicí jednotky pro synchronizaci a paralelní provoz dodáváme jako příslušenství generátoru na přání. Ve většině případů můžeme nabídnout i dodatečnou instalaci do starších generátorů.