Náhradní zdroj pro vodní dílo Janov

Elektrogenerátor pro zkušebnu čerpadel – AQ PUMPY, s.r.o.
14.3.2011
Kompresor pro obráběcí centrum – Mavel a.s.
14.2.2012

Pro Povodí Ohře byl ve spolupráci s firmou Algoman s.r.o. dodán malý benzinový generátor 15 kVA Endress (ESE 1506 DSG-GT ES Duplex) jako náhradní zdroj pro napájení čerpadel ve hrázi VD Janov i Litvínova.
Generátor byl instalován v rámci celkové rekonstrukce díla, která řešila několik problémů díla (průsaky, vztlak), během rekonstrukce byla vybudována unikátní štola.
Generátor v případě výpadku napájení z rozvodné sítě zajišťuje provoz čerpadel, která odčerpávají vodu pod hrází vodního díla. Generátor je provozován jako automatický bezobslužný náhradní zdroj.

ESE1506DSG_VD_Janov1
ESE1506DSG_VD_Janov2
ESE1506DSG_VD_Janov3
ESE1506DSG_VD_Janov4