QAS 138

XAS 57 Dd Hh
1.2.2018
XRVS 476 Cd
1.2.2018

QAS 138

Výrobce Atlas Copco
Typ QAS 138
Výkon max. kVA 125
Napětí 400/230 V
Rok výroby
Proběh
Poznámky